επικοινωνίας

Κοίνυρα 64004, Θάσος, Ελλάδα,
M: + 30 6934135350, M: +359 898575335
T:  +30 2593041222, M:  +359 888524400
e-mail: info@hvthassos.com

GPS συντεταγμένες: 40.6723619, 24.7602292

Φόρμα επικοινωνίας